Algemene bedrijfsinformatie

Milieu Diensten Combinatie BV (MDC BV) is een bedrijf, dat zich sinds 1988 heeft gespecialiseerd op het gebied van reiniging, renovatie en onderhoud van luchtbehandelingskasten en ventilatiesystemen in gebouwen en industriële omgevingen, zoals o.a.: kantoren, scholen, ziekenhuizen, bejaardenoorden, zwembaden verpleeginstellingen, drukkerijen, hotels, musea, parkeergarages, de productie-industrie, de voedingsmiddelen-industrie en de pharmaceutische-industrie.

Ervaring heeft ons geleerd, dat het huidige buitenklimaat en met name de steeds verder voortschrijdende verzuring van de buitenlucht, een progressief toenemende verslechtering en een steeds sneller intredende corrosie van bestaande luchtbehandelingsapparatuur veroorzaakt.

Daarbij kan worden geconstateerd, dat oudere luchtbehandelingskasten (LBK’s) en ventilatiesystemen regelmatig, door de toepassing van minder geschikte materialen zoals b.v. glaswol voor de isolatie aan de binnenzijden, zelf de oorzaak zijn van het ontstaan van problemen in de installatie of van het optreden van klachten bij de gebruikers van een gebouw.

Bovendien heeft het feit, dat vrijwel geen enkele luchtbehandelingskast of ventilatiesysteem gemakkelijk bereikbaar en inspecteerbaar is, tot gevolg dat het onderhoud vaak zeer veel te wensen overlaat.

MDC BV probeert hierin verandering te brengen door middel van het toepassen van een aantal, inmiddels door MDC BV zelf ontwikkelde en in de praktijk uitgeteste, specialistische oplossingen.