Aanpassingen aan of nieuwbouw van luchtbehandelingskasten en ventilatiesystemen

In de praktijk komt het (helaas) regelmatig voor dat oude, maar met name ook nieuwe luchtbehandelingskasten en ventilatiesystemen, of essentiële onderdelen van de totale luchtbehandelingsinstallatie, op een onlogische of foutieve wijze zijn uitgevoerd.

Als voorbeelden van dergelijke praktijk situaties kunnen o.a. genoemd worden:
- een verkeerd gemonteerde vorstthermosstaat,
- een verkeerd gemonteerde ontwaterings-syphon,
- een verwisseling van de voor- en de nafilters,
- een te hoge luchtsnelheid door de LBK (door o.a. overmatig optoeren van de luchtcapaciteit),
- het ontbreken van beschermende coating-lagen.
- een foutieve aansluiting van de luchtkanalen,
- een foutieve plaatsing van opnemers,
- een niet koudebrug vrije LBK.

MDC BV kent al deze in de praktijk voorkomende situaties als geen ander en is op grond van haar jarenlange ervaring in staat om praktische en betaalbare oplossingen voor deze problemen voor te stellen en uit te voeren, hetzij door middel van aanpassingen aan de bestaande installatie, hetzij door middel van nieuwbouw (kleinschalig).