Periodieke vervanging van luchtfilters en onderhoud van luchtbehandelingskasten.

In de praktijk wordt het periodieke onderhoud van LBK’s nog al eens verwaarloosd. Dit wordt meestal niet veroorzaakt door een gebrek aan interesse van de betrokkenen, maar door het feit dat de LBK’s niet “in het zicht” staan en de gevolgen van gebrekkig onderhoud zich pas op langere termijn manifesteren en tenslotte omdat in bepaalde gevallen tijd en middelen binnen de betrokken organisatie ontbreken.

 

Het laten uitvoeren van periodiek onderhoud door ervaren MDC-monteurs omvat o.a.:

-het controleren, spannen en indien noodzakelijk het vernieuwen van de aandrijvingen,
-het leveren en aanbrengen van nieuwe luchtfilters (incl. koolfilters indien toegepast),
-het reinigen van de verschillende secties en de componenten van de LBK,
-het gangbaar maken of houden van de kleppenregisters en andere draaiende delen,
-het smeren van lagers en van schanieren,
-het fixeren van beginnende roestvorming,
-het controleren van de condensafvoeren,
-het controleren van de drukverschillen over de verschillende componenten van de LBK,
-het controleren van de in de LBK aanwezige opnemers.


Periodiek onderhoud door een MDC-monteur verbetert de conditie van de totale luchtbehandelingsinstallatie, verkleint de kans op vroegtijdige slijtage, voorkomt stilstand en productieverlies en geeft een duidelijk inzicht in de bestaande toestand van de installatie. Periodiek onderhoud levert verder op termijn aanzienlijke besparingen op in de renovatiekosten.