Reinigen van luchtbehandelingskanalen en ventilatiesystemen.

De binnenzijde van luchtbehandelingskanalen en ventilatiesystemen en dan nog met name van luchtafvoerkanalen, is vaak ernstig vervuild door in de loop van de tijd aangezet en vastgekoekt stof.
De binnenzijde van luchttoevoerkanalen zijn veelal vervuild door een combinatie van een aantal duidelijk aanwijsbare oorzaken, waaronder:
- een slecht functionerende luchtfiltering (defecte afdichting en een te lage “filtratie-norm”),
- de aanwezigheid van al dan niet vergane inwendige isolatie achter de luchtfilters en
- de aanwezigheid van gecorrodeerde metalen constructiedelen en/of gecorrodeerde
componenten achter de luchtfilters.

Voorafgaande aan een inwendige “reinigingsoperatie" worden de luchtbehandelingskanalen, en ventilatiesystemen eenmalig voorzien van een aantal inspectie- c.q. onderhoudsluiken.
Deze inspectie- c.q. onderhoudsluiken kunnen eenvoudig geopend worden en kunnen bij eventuele latere “reinigingsoperaties” opnieuw gebruikt worden.

Als gespecialiseerd bedrijf op dit gebied heeft MDC BV zelf een methode ontwikkeld voor het
reinigen van luchtbehandelingskanalen en ventilatiesystemen van iedere vorm of diameter.

Andere veel voorkomende werkzaamheden die door MDC BV worden verricht aan luchtbehandelingskanalen en ventilatiesystemen zijn o.a.: het reinigen van wand- en plafond-luchtroosters, het vervangen van flexibele verbindingen, het vervangen van of reinigen van regelkleppen of het reinigen van air-turns en buitenluchtroosters.