Het reinigen van warmtewisselaars, waaronder warmtewielen.

In grotere luchtbehandelingskasten is vaak, in een centraal gedeelte van de LBK, een warmtewiel aangebracht.
De taak van een warmtewiel bestaat uit het overbrengen van warmte en latente vocht uit de afgewerkte lucht, die anders verloren zou gaan, naar de nieuw aangezogen en dus te verwarmen lucht, waardoor de totale energiekosten gemoeid met het verwarmen en bevochtigen van de vers toe te voeren lucht kunnen worden verminderd.
In de praktijk blijken de kleine openingen tussen de lamellen van een dergelijk warmtewiel snel te vervuilen en vervolgens geheel te verstoppen, waardoor de energiekosten verlagende functie van het warmtewiel gedeeltelijk of soms zelfs geheel verloren gaat en het in bepaalde gevallen zelfs voorkomt, dat het warmtewiel, geheel los van de bestaande of bedoelde temperaturen, een regelrecht obstakel vormt voor de doorstroming van de lucht door de LBK.

 

MDC BV heeft een procédé ontwikkeld, met de bijbehorende apparatuur, waarmede een vervuild warmtewiel (vervaardigd van aluminium of van "keramisch"-materiaal) of een warmtewisselaar, kan worden schoongemaakt tegen een prijs, die slechts een klein gedeelte vormt van het financiële voordeel van de, na de reiniging, herstelde warmte- en/of vochtoverdrachtfunctie.