Renovatie van luchtbehandelingskasten 1

In de praktijk worden regelmatig luchtbehandelingskasten (LBK's) aangetroffen, welke slechts enkele jaren oud zijn, maar waarvan de metalen constructiedelen, de beplating en de componenten reeds zeer zwaar door corrosie zijn aangetast.

In het algemeen kan worden gesteld, dat zulks wordt veroorzaakt door de combinatie van een zeer vochtig en agressief milieu (regeninslag, zwavel, zuurvorming onder of achter de luchtfilters, etc.), een volstrekt onvoldoende bescherming en een niet dampdichte afdichting van de binnenzijde van de LBK.

 

duker30

Nieuwe LBK’s zijn overwegend dubbelwandig (plaat-isolatie-plaat) uitgevoerd. De aanzuigsectie en de filtersectie van een LBK worden veelal het zwaarst belast door lekvocht van de luchtfilters, verontreinigen van buitenaf en door temperatuursverschillen. In deze secties zijn vaak de meeste corrosieproblemen zichtbaar.
Indien in de LBK ook nog een bevochtigingssectie (stoom-, sproei- of pakketsysteem) aanwezig is, dan zijn vaak ook corrosieproblemen terug te vinden in de achterliggende sectie.
De “standaard” beplating en de eventueel aanwezige fabrieks-coating zijn in veel gevallen niet opgewassen tegen deze “agressieve” omstandigheden in deze secties van de LBK.